Makkum en Westraven

Makkum

Aan de westkust van het Friese waterland ligt het verstilde vissersplaatsje Makkum met haar aardewerkfabriek De Tichelaar. Al meer dan drie eeuwen lang wordt hier het bekende en sierlijke Makkumer aardewerk met de hand vervaardigd. Drie eeuwen lang werken hier tegelmakers, pottenbakkers en schilders aan het aloude ambacht. Delfts blauw is een begrip geworden, maar is het zo ook niet met het Makkumer aardewerk? Ook in Makkum worden borden, vazen, tulpendragers en vingerhoedjes in het blauw gemaakt. Maar wie het Delfts blauw en het Makkumer blauw naast elkaar zet, kan het verschil in de kleur goed zien. Dat ligt aan de techniek, aan de methode die men gebruikt om die kleur te verkrijgen. Het Makkumer aardewerk is kleurrijk, en al die kleuren worden reeds door drie eeuwen heen gebruikt. Weinig is er veranderd aan de methoden, en de techniek van het ambacht. 

Over de geschiedenis van het Makkumer aardewerk is wel het een en ander te vertellen. Freerk Janz ,de oprichter, noemde zich in die tijd – 1660- „Tichelaar”, omdat hij tichel- of tegelmaker was. Bekend is dat Freerk Janz. Tichelaar „gleibakker” was van 1660-1712, het jaar van zijn overlijden. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Yme Freerk (1712-1770) en toen kwam Pieter Ymes aan de beurt om het oude ambacht voort te zetten (1770-1808). Van vader op zoon is het zo steeds doorgegaan. En de huidige direkteur van de Makkumer aardewerkfabriek is Pieter Jan Tichelaar, de negende zoon die het werk, in Makkum heeft voortgezet.

Westraven

Westraven aardewerk vingerhoeden Nederland.

Westraven, een traditionele Nederlandse aardewerkfabriek is een volledige dochter van de welbekende “Porceleyne Fles”. Er wordt nauwlettend op de kwaliteit toegezien. Er is echter een verschil: hier wordt niet met de hand geschilderd. Men spreekt daarom ook over “decoreren”. Het meest gevraagde product van deze fabriek zijn tegels, voorzien van oud – Hollandse motieven, uitgevoerd in Delfts blauw. Er bestaan een drietal vingerhoed series : Kinderspelen, Schepen en Molens.

Schoonhoven

Een stadje gelegen in zuid-Holland dat sinds 4 eeuwen leeft van de zilverindustrie.  Zilversmeden  produceerden gouden en zilveren vingerhoeden op bestelling.

Al in de 17de eeuw waren er bekende zilversmeden. Schoonhovensche H. Zilverfabriek  B.V. Hooijkaas had steeds een uitstekende reputatie in de 19e eeuw en produceerde tot 1940  zilveren vingerhoeden. Andere bekende namen van zilversmeden zijn b.v. Cornelis van Dam Kooyman (1812-1862) en G. Greup (1864-1915). Schoonhoven heeft een internationale Zilverschool. De stad staat dan ook bekend als de Zilverstad.

Zilveren vingerhoed Veerpoort van Schoonhoven
Bovenlicht met beeltenis van een zilversmid
Zilveren vingerhoed met krul uit Schoonhoven