Tin

Tin of Pewter

Pewter (101)

Peauter, soms aangeduid met het Engelse pewter, is de benaming voor een legering van tin, vaak met lood, die in huishoud- en gebruiksartikelen werd gebruikt. Het wordt doorgaans aangeduid als tin.

Metalen » Koper